10/23/2017
Posted by 

System biblioteczny. Cena Logistyka Pakiet jest czci programu rzdowego Biblioteka Program jest. SOWA. Gminna Biblioteka Publiczna im. Game Anak Anak Pc Gratis. Jana Pawa II w Mierzcicach lutego 2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawa II w Mierzcicach zostaa  w listopadzie 2. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, ktry prowadzony jest przez Fundacj  Orodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Orodek wdraa sie lokalnych spoecznych archiww historycznych CATL przy bibliotekach gminnych, ktre powinny sta si centrami aktywizujcymi miejscowe spoecznoci do ocalania, pielgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej. Orodek KARTA  czerpic z ponad 2. Oznacza to pozyskiwanie i gromadzenie rdowych materiaw, jak dzienniki, pamitniki, listy, kroniki, zdjcia, dokumenty osobiste itp. Udzia w projekcie zapewnia bibliotece szkolenia i wsparcie merytoryczne i techniczne Orodka KARTA w stworzeniu historycznego lokalnego archiwum, jego wirtualizacji i wykorzystanie zbiorw. Przez cay okres tworzenia i dziaania archiww lokalnych w czasie trwania programu, do maja 2. Orodka KARTA bd suy pomoc bibliotekarzom, zarwno w dziedzinach cile technicznych, jak i sprawach merytorycznych. Zostanie stworzona sie CATL bibliotek biorcych udzia w projekcie a biblioteka w Mierzcicach bdzie wsppracowa z Orodkiem KARTA przy innych projektach, m. Realizacja projektu w bibliotece przyczyni si do ratowania i zapisywania historii regionu, odnajdujc i utrwalajc wiadectwa historyczne mieszkacw gminy rozproszone, zagroone zapomnieniem lub zniszczeniem. Biblioteka wzbogaci si o nowe atrakcyjne zasoby, w peni udostpniane na miejscu, ktre posuy mog take do organizacji specjalnych spotka i wystaw oraz do przygotowania publikacji, prezentacji on line lub w dziaaniach kulturalnych, czy promocyjnych gminy. Biblioteka otrzyma profesjonalnie wykonan stron internetow, suc prezentacji i promocji pozyskiwanych przez ni materiaw historycznych oraz do kontaktw z ludmi zgaszajcymi zbiory, wzbogacajcymi opisy materiaw, przekazujcymi informacje o nieznanych faktach z historii regionu itp. Szkolenia pracownikw biblioteki rozpoczn si w maju tego roku, a realizacja projektu ruszy w bibliotece od wrzenia 2. EBIB_logo.jpg' alt='Sowa Program Biblioteczny Download' title='Sowa Program Biblioteczny Download' />Osoby, ktre poprowadz program w Bibliotece to P. Dominika Latos z Centrali w Mierzcicach oraz P. Grayna Nowak z filii bibliotecznej w Mierzcicach Osiedlu. Liczymy na przychylno naszych mieszkacw  w poszukiwaniu i gromadzeniu materiaw historycznych zwizanych z nasza gmin. Sowa Program Biblioteczny' title='Sowa Program Biblioteczny' />Jest spoecznym informatorem edukacyjnym skierowanym do wszelkich warstw, sfer i rodowisk. Obejmuje obszary zjawisk kultury, profilaktyki, edukacji i ekonomii. Dowiedz si, jak nowoczesny program biblioteczny moe zmieni oblicze twojej placwki. Dziki systemowi MOL NET, oferowanemu przez firm VULCAN Sp. Wszyscy jestemy w sieci. W sieci wzajemnych powiza niewane, czy mwimy o wzajemnych powizaniach w rodzinie, gronie przyjaci, czy te w pracy. Oto. System biblioteczny SOWA programy klienckie, free download. System biblioteczny SOWA programy klienckie SOKRATESsoftware.